Program

25 Haziran Cuma
14.00 – 20.00 Kayıt
19.00 – 20.00 Akşam Yemeği
20.00 – 20.30 Müzik Dinletisi
20.30 – 22.20 BİRİNCİ OTURUM
 

Konferansın Açılışı

Saygı Duruşu, Bayrak Töreni, Milli Marşlar


Konukların Takdimi


UR Başkanı Holger Knaack’ın Mesajı


Açılış Konuşması                                               

Rtn. Gaye Binark – UR 2420 Bölge Guvernörü

UR 2430 Bölge Guvernörü                                     

Rtn. Serhan Antalyalı

UR 2440 Bölge Guvernörü                                     

Rtn. Ertan Soydan

UR Başkan Temsilcisi’nin Konuşması          

RID Peter Kyle  --Aid GDGA Suat Baysan

UR Direktörünün Konuşması                            

RID Katerina Kotsali-Papadimitriou  

Rotary Vakfı Mütevellisinin Konuşması              

TRF Trustee Aziz Memnon  

 
26 Haziran Cumartesi
07.30 – 09.30 Kahvaltı
10.00 – 12.45 İKİNCİ OTURUM
 

Açılış – yeni katılan konukların takdimi, 
Rtn. Gaye Binark – UR 2420 Bölge Guvernörü

Interact Tanıtımı

Rotaract Tanıtımı

2021-2022 Dönemi Guvernörleri                                   

2022-2023 Dönemi Guvernör Adaylarının Tanıtımı


2023-2024 Dönemi Guvernör Adaylarının Tanıtımı                  


Dönem Çalışmalarının Sunumu 1                              
Rtn. Gaye Binark – UR 2420 Bölge Guvernörü  

Ödül/Takdir/Teşekkür Takdim Sunumu 1                                    


Konuk Konuşmacı
Bekir Ağırdır

12.45 – 14.00 Ara – Öğle Yemeği
14.00 – 16.15 ÜÇÜNCÜ OTURUM
 

Komite Sunumları 1

Ödül/Takdir/Teşekkür Takdim Sunumu 2

Rotary Vakfı Büyük Bağışçıları
Yeni "Arch Klumph Society" Üyesi ve "Major Donor" Tanıtımı


Rotary Vakıf Komite Sunumları

Konuk Konuşmacı
PRID Şafak Alpay

Konuk Konuşmacı
PRIP Barry Rasin 

16.15 – 16.30 Ara – Kahve Molası
16.30 – 18.30 DÖRDÜNCÜ OTURUM
 

Rotaryen Eşleri Dönem Çalışmaları Sunumu
Rtn. Mete Binark – UR 2420 Bölge Guvernör Eşi

Unicef Ödülleri Sunumu 
Rtn. Gaye Binark – UR 2420 Bölge Guvernörü

Bangladesh Ankara Büyükelçisi
Büyükelçi Mosud Mannan

Dönem Çalışmalarının Sunumu 2
Rtn. Gaye Binark – UR 2420 Bölge Guvernörü

Komite Sunumları 3                                                    
Özel Oturum – Delegeler Toplantısı                              
Konferans Konuları

  • 2019-2020 Bölge Bütçesinin Görüşülmesi ve Onayı
  • Bölge Konularının görüşülmesi
  • Tüzük Konseyi Çalışmaları       
18.30 – 21.30 Akşam Yemeği
 
27 Haziran Pazar
07.30 – 09.00 Kahvaltı
09.00 – 11.30 BEŞİNCİ OTURUM
 

Komite Sunumları 4

2022 Bölge Eğitim Asamblesinin Tanıtımı

2022 Bölge Konferansının Tanıtımı 

2022 Konvansiyonu Tanıtımı

Dönem Çalışmalarının Sunumu 3                              
Rtn. Gaye Binark – UR 2420 Bölge Guvernörü

Ödül/Takdir/Teşekkür Takdim Sunumu 3

11.10 - 11.30 Ara – Kahve / Çay
11.30 - 13.30 ALTINCI OTURUM
 

Komite Sunumları 5

UR Başkan Temsilcisi’nin Kapanış Konuşması
RID Peter Kyle

Bölge Üstün Hizmet Ödüllerinin Takdimi

Rtn. Gaye Binark – UR 2420 Bölge Guvernörü

Guvernör Özel Ödüllerinin Takdimi 

Rtn. Gaye Binark – UR 2420 Bölge Guvernörü

Kapanış Konuşması  
Rtn. Gaye Binark – UR 2420 Bölge Guvernörü

Kapanış     

 

Rotary 2420 Bölge Konferansı 25-27 Haziran, 2021